Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh       Túi lọc nước nuôi tôm       Lọc nước Y tế       Lọc nước ngành xi mạ       Lọc nước công nghệ thực phẩm       Lọc khí phòng mổ bệnh viện       Tìm hiểu về nước máy       
hỗ trợ trực tuyến

Mr. Triển

0938 806 461

Mr. Duẩn

0938 232 443

Kinh doanh 1

0934 090 067

Kinh doanh 2

08 3726 0072

Kinh doanh 3

08 6682 0452

Giá bán:

Số lượng:

THỦ TỤC VỀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ pháp lý

Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

I. Đối tượng phải lập Bản cam kết bảo vệ môi trường

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập Bản cam kết bảo vệ môi trường.

II. Hồ sơ

1. Nội dung Bản cam kết

Nội dung Bản cam kết bảo vệ môi trường lập theo quy định tại điểm 1, Mục IV Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục 23).

Các đối tượng theo quy định chỉ được triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi có Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

Bản cam kết bảo vệ môi trường là một trong những thành phần của hồ sơ dự án và được lập đồng thời với lập dự án.

2. Hồ sơ đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường gồm:

01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường theo  quy định tại Phụ lục 24 Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

03 Bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Phụ lục 25 Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và

01 bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải  trình đầu tư của dự án.

III. Trình tự giải quyết

Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền để đăng ký và xem xét cấp giấy xác nhận.

UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức đăng ký, xác nhận và gửi Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận cho đối tượng đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 17 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ và điểm 2, điểm 3, điểm 4, Mục IV Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Phụ lục 26 - Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường)

Thời hạn thẩm định hồ sơ và xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường tối đa là 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp Bản cam kết bảo vệ môi trường không được đăng ký và phải lập lại thì trình tự, thủ tục, thời gian đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường thực hiện lại theo đúng quy định trên.

Trường hợp cần thiết UBND cấp huyện ủy quyền bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho UBND cấp xã xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường. Trình tự, thủ tục, thời hạn đăng ký và xác nhận ở cấp xã được thực hiện theo quy định. Sau khi xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường, UBND xã phải gửi 01 bản về UBND cấp huyện nơi có đất triển khai dự án.

* Đối với các trường hợp đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi “Quy định về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ” có hiệu lực thực hiện như sau:

Đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc được cấp Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 nhưng nay thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM theo Phụ lục1, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ, mà đã đi vào hoạt động thì được thực hiện theo đúng nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được xác nhận và phải thực hiện việc quan trắc chất lượng môi trường theo quy định. Kết quả quan trắc gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát. Nếu dự án đến nay mới triển khai thực hiện thì phải lập báo cáo ĐTM bổ sung. Việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ và điểm 10 Mục III Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các trường hợp đã có Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, nhưng nay thuộc đối tượng phải có Bản cam kết bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường thì thực hiện như sau: Nếu Phiếu xác nhận hoặc Giấy phép môi trường vẫn còn thời hạn thì vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành. Nếu hết hạn hoặc trước khi hết hạn thì đến UBND huyện, thành phố nơi cơ sở, dự án hoạt động để thực hiện việc lập và đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo ĐTM.

 

Copyright © 2012 by Công ty TNHH Môi Trường Việt Á.

Trụ sở: 72 Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3726 0072 - Fax: 028. 3726 7881

Email: duan@vae.vn

Design by Hưng Việt Software

VisitorOnline1
VisitorHôm nay170
VisitorHôm qua358
VisitorTuần này528
VisitorTháng này2528
VisitorTất cả935182