Mã: VAI/PE1

Vải PE 1 micron

Giá:

Liên hệ

Mã: VAI/PE05

Vải PE 0.5 micron

Giá:

Liên hệ

Mã: VAI/PET10

Vải PET 10 micron

Giá:

Liên hệ

Liên hệ